Er bröllopsdag

DD.MM.ÅÅÅÅ
Tidpunkt, plats (adress) och längd.
Plats (adress) och starttid.
Finns det någon sittplats för fotografen? Var finns den?
Finns det möjlighet för fotografen att äta under bröllopet?
Har ni någon klädkod för bröllopsgästerna?
Ange tid, plats och vad som händer så detaljerat som möjligt.
Ange klockslag och plats (adress).
Ange klockslag.
Hur många gäster kommer på bröllopsfesten?
Vilka grupper önskar ni fotograferas med?

Ex:
Grupp 1: Brudparet + bruden och brudgummens föräldrar.
Grupp 2: Bruden + brudens vänner.
O.s.v.
Har ni en hashtag för bröllopet?
Vad kommer ni att heta efter bröllopet?
Ange er postadress och kontaktuppgifter.
Vem ska faktureras för bröllopsfotograferingen? Ange namn och e-postadress.
Vem kan jag kontakta om det uppstår brådskande ärende och jag inte får kontakt med er? Ange namn och telefonnummer.