Företagsfotografering

Hur går det till? Företagsfotografering är ett koncept som innebär fotografering för företag och deras sociala kanaler. Fokuset ligger på att skapa en bildbank som företaget kan gå tillbaka till när de behöver material till marknadsföring, hemsida och sociala medier. Fotograferingen går enligt en dokumentär fotograferingsstil vilket innebär att bilderna ska avspegla hur verkligheten på företaget ser ut. Vi strävar efter att behålla en trygg och bekväm atmosfär trots att kameran är med oberoende om vi fotograferar personalbilder, produktbilder eller dokumenterar arbetsplatsen.

Enskild fotografering eller löpande samarbete? Om vi inleder ett löpande samarbete är tanken att vi tillsammans tar fram en plan på hur ofta jag kommer och fotograferar. Det kan vara en gång i månaden, varannan månad eller endast vid speciella tillfällen som t.ex. vid en marknadsföringskampanj eller när det behövs nya bilder till hemsidan. Om vi inleder ett löpande samarbete har ni också möjlighet att på kort varsel ringa och be mig fotografera en enskild produkt eller tillställning, trots att vi inte hade planerat in det för månaden. Allt går att skräddarsy enligt era önskemål och behov av material.

hitta mig på

INSTAGRAM